Velkommen til Den Kongelige Livgardes Idrætsforening

Formålet med Den Kongelige Livgardes Idrætsforening, forkortet Livgardens Idrætsforening (LGI) er, at fremme frivillig idrætsudøvelse ved Den Kongelige Livgarde ved at skabe optimale vilkår for træning, give medlemmerne adgang til at dyrke idræt samt understøtte medlemmerne i deres idrætsudøvelse samt deltagelse i konkurrencer.

LGI indkøber rekreativt træningsmateriel, arrangerer fællestræning, workshops, foredrag, kurser og konkurrencer. LGI samarbejder med Dansk Militær Idrætsforbund, Forsvarets Center for Idræt, Den Kongelige Livgarde samt andre militære og civile idrætsforeninger.

LGI er stiftet i 1921.
Nyheder

Kommer snart

Livgardens Idrætsforening • Høveltevej 111-117 • 3460 Birkerød • Tlf: 26 73 03 38